Hej, jestem

GOZ-tec!

ładowanie

Chemia dzisiaj

to odpowiedzialność za jutro

Dlatego Synthos przyjmuje filozofię Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jako drogę ku lepszej przyszłości całej branży chemicznej. Idea ta została przeniesiona na nasze produkty w całym cyklu ich życia - od surowca poprzez przetwarzanie, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, naprawę i konserwację oraz utylizację lub recykling.

Dowiedz się jak działa GOZ